ANBI

Wilt u ons steunen met een gift die ook nog belastingaftrekbaar is? 

Klik op het ANBI-logo om te kijken wat u kunt doen. We zijn u zeer dankbaar.

https://www.anbigift.nl/belinfantequartet/

Naam van de stichting en website
Stichting Belinfante Quartet
www.belinfantequartet.com

KvK, RSIN en bankrekening
Nummer KvK: 82200165
RSIN: 862373839
Bank: NL 38 INGB 0009 3695 36

Doelstelling
Het (doen) ondersteunen, bevorderen en stimuleren van een nationaal en internationaal optredend muziekensemble, alles in de ruimste zin des woord.

Beloningsbeleid
Fair pay

Bestuursleden
Jaap van Straalen – voorzitter
Loes Wijnbergen – secretaris
Elisabeth Gierveld – penningmeester
Stefan Elbers
Inge Laurijssens